Priser og gebyrer gjeldende 2018

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen 2018 - Sats kr.
Kopiering pr. ark, farge 5,-
Kopiering pr. ark, sort/hvitt 2,-
Rett kopi bekreftelse pr ark 5,-
Laminering pr ark, + evt. kopikostnad 10,-
Ekstrasekker renovasjon, pr. sekk 50,-

 

Eiendomsforvaltning

Leie av lokaler

 Sats 2018 i kr

Lokaler - dagpris
Herredstyresalen dag/kveld helger 3300,-
Herredstyresalen dag/kveld hverdager 1850,-
Formannskapssalen 650,-
Rausjø skole (renhold av leietager) 650,-
Hallene pr. døgn 6550,-
Hallene pr. helg 13.000,-
Lokaler - timepris
Herredstyresalen pr time, kun hverdager 400,-
Kjøkken herredshuset: oppvask/rengjøring 400,-
Hallene pr. bane/pr. time 650,-
Depositum nøkkelkort, hallene 500,-
Klasserom 150,-
Store undervisningslokaler 300,-
Gymsaler 300,-
Skolekjøkken 150,-
Ekstra renhold haller og skolelokaler
utenom "vanlig leietid" (gjelder alle)
Faktiske kostnader
Ekstra oppvarming av lokaler
utenom "vanlig leietid" (gjelder alle)
150,-
Redusert leie til Pensjonistforeningen og Helselaget -1000 + en gratis leie

 

Kultur, oppvekst og skole

Barnehage

Barnehager - 2018

Makspris

2.910,-

Redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift

Søskenmoderasjon:

Ingen moderasjon for første barn

30 % for andre barn

50 % for tredje- og flere barn

Kostpenger pr md.

300,-

 

Skolefritidsordning (SFO)

5 dager pr uke

2 997 kroner

4 dager pr uke

2 572 kroner

3 dager pr uke

2 074 kroner

2 dager pr uke

1 591 kroner

1 dager pr uke

924 kroner

Enkeltdager (dagsats for ekstradager)

263 kroner

Reduset plass morgen

999 kroner

Redusert plass ettermiddag

1 998 kroner

For sent henting

Søskenmoderasjon 25 % f.o.m barn 2

Redusert brukerbetaling 30 % av fullpris – innslagspunkt årsinntekt 400 000

 

Kulturskolen

Kulturskolen 2018

Elevavgift, pr. skoleår

3.675,-

Kostymeleie pr. skoleår

225,-

Instrumentleie pr. skoleår

225,-

Materialavgift (tegne- og maleelever)

475,-

Salg av tjenester (statlig regulert) 75 % av totale lønnsutgifter knyttet

Søskenmoderasjon 25 % pr søsken

Moderasjon for flere fag/timer 25 % pr fag/time f.o.m. fag/time 2.

 

Biblioteket

Erstatningsgebyrer 2018

Voksen skjønn- og faglitteratur

435,-

Barn tegneseriebøker, skjønn- og faglitteratur

270,-

Tegneseriehefter og tidsskrifter

165,-

Voksen lydbøker

485,-

Barn lydbøker

375,-

Musikk-CD enkel

215,-

Musikk-CD dobbel

325,-

DVD, film

215,-

DVD, serie

540,-

Språkkurs

865,-

Spill

435,-

Salg av Bygdebøker

900,-

Fjernlån fra andre bibliotek

750,-

Purregebyrer:

 1. gangs purring - voksen  30,-
 2. gangs purring - voksen  40,-
 3. gangs purring - voksen  Fullt erstatningsansvar
 1. gangs purring - barn/ungdom under 15 år  -
 2. gangs puring - barn/ungdom under 15 år  30,-
 3. gangs purring - barn/ungdom under 15 år Fullt erstatningsansvar

Alle priser er inkl. mva.

 

Graving og grøfting

Priser graving og grøfting

 

 

Graving og grøfting Sats  kroner
Søknad om Gravetillatelse  2 300,-
Søknad om Arbeidstillatelse og utsetting av konteiner på vei 1 000,-
Graving uten søknad avdekket ved tilsyn 6 000,-
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 0-10 m2 1 500,-
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 10–20 m2  2 000,-
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 20–50 m2 3 000,-
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal over 50 m2 6 000,-

 

Helse og omsorg

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet

Betalingssatsene er gradert etter husstandens samlede inntekt, inklusive hjelpestønad og før særfradrag.

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet

Betalingssatsene er gradert etter husstandens samlede inntekt inklusive hjelpestønad og før særfradrag.

Betalingstak pr. md.

Inntil 2 G

0,-

2-3 G

774,-

3-4 G

1.419,-

4-5 G

1.871,-

Over 5 G

3.069,-

Time/besøkspris

Inntil 2 G

0,-

2-3 G

194,-

3-4 G

237,-

4-5 G

267,-

Over 5 G

307,-

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm, pr. mnd. inntil 4G:

205,-

Trygghetsalarm, pr. mnd. fra 4G og oppover:

309,-

Middag tilkjørt pr porsjon

64,-

 

Sykehjem

Dagsenter, Kopås pr. dag

106,-

Transport dagsenter tur/retur

21,-

Langtidsopphold i sykehjem * Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Beregnes ut fra beboers egen inntekt med fradrag.

Korttidsopphold i sykehjem pr. døgn

160,-

Satser for egenbetaling ved korttidsopphold i sykehjem Settes varig lik statens øvre grense. Denne fastsettes i statsbudsjettet i desember hvert år.  

Egenandel for behandling hos fysioterapeut

Alle over 16 år må fra 2017 betale for behandling hos fysioterapeut. Betalingstak: 2.025,- 

 

Behandlingsgebyr alkoholservering

Behandlingssgebyr alkoholservering

Bevilling ved enkeltanledninger (ikke oppgavepliktig salg)

360,-

Bevilling ved enkeltanledninger (ikke oppgavepliktig salg) for ideelle organisasjoner

 -

Kunnskapsprøve

400,-

Årsgebyr for oppgavepliktig salg og skjenking av alkoholholdige drikker

Minstegebyr salg

5 000,-

Minstegebyr skjenking

8 000,-

Salg øl pr vareliter

0,21

Salg vin pr. vareliter

0,57

Skjenking øl pr. vareliter

0,47

Skjenking vin pr. vareliter

1,24

Skjenking brennevin pr. vareliter

4,09

Tobakksvarer

Tilsynsavgift pr. år for ordinære utsalgsteder av tobakksvarer

4.500,-

Tilsynsavgift pr. år for midlertidige salgsteder av tobakksvarer

1.200,-

 

Teknisk avdeling

Kart

Første turkart er gratis.
Kart ut over dette koster kr. 30,-

Avløpsgebyr for husstander som er tilknyttet avløpsnettet:

Sats per år - 2018

 

Sats per år 2018 Ekskl. mva Inkl.mva Fakturering Merknad
         
Avløpsgebyr 7 046 8 808 2 terminer Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våningshus, hytter, etc., samt per boenhet over 100 m2 i flermannsbolig)
Avløpsgebyr enhet<50 3 524 4 405 2 terminer Brukes for boenheter under 50 m2 i flermannsbygg
Avløpsgebyr 50-100m2 5 287 6 608 2 terminer Brukes for boenheter 50-100 m2 i flermannsbygg
Avløp grunngebyr 6 124 7 655 2 terminer Brukes for bygg med én boenhet (eneboliger, våningshus, hytter, etc. samt per boenhet over 100 m2 i flermannsbolig)
Avløp grunngebyr <50m2 3 061 3 826 2 terminer Brukes for boenheter under 50 m2 i flermannsbygg
Avløp grunngebyr 50-100m 4 591 5 739 2 terminer Brukes for boenheter 50-100 m2 i flermannsbygg
Avløpsgebyr v/måler; kr/m3 7,69 9,61 En gang per år Faktureres sammen med 2. termin

 

Renovasjonsgebyr - Husholdninger

Renovasjonsgebyr beregnes utfra størrelse på restavfallsbeholderen; papirbeholder er på kjøpet

 

Sats per år - 2018 Ekskl. mva Inkl. mva Fakturering Merknad
Renovasjon 140l 2 765,60 3 457,- 2 terminer Standard størrelse/gebyr
Renovasjon 240l 5 254,40 6 568,- 2 terminer Husstand/hytte med en 240 L alene
Renovasjon
5% rabatt
2 627,20 3 284,- 2 terminer Hvis 2 husstander/hytter deler 240 L
Renovasjon
10% rabatt
2 488,80 3 111,- 2 terminer Hvis 3-4 husstander/hytter deler 360 L
Renovasjon
12% rabatt
2 433,60 3 042,- 2 terminer Hvis 5-6 eller husstander/hytter deler en 660 L / container
Renovasjon
15% rabatt
2 351,20 2 939,- 2 terminer Gebyr hvis man hjemmekomposterer
Renovasjon
30% rabatt
1 936,00 2 420,- 2 terminer Hvis to husstander/hytter deler en 140 L (må være i samme bygg)
Avfallsbrønn 2 433,60 3 042,- 2 terminer Felles avfallsbeholder
         
Servicegebyr hvis renovatør henter beholder ved huset  
Hentetillegg 5-10m 141,60 177 2 terminer Avstand fra beholderen til veien er 5-10 m
Hentetillegg
10-20m
236,80 296 2 terminer Avstand fra beholderen til veien er 10-20 m

 

Rennovasjonsgebyr - Hytter

Gjelder i de områdene kommunen tilbyr hytterenovasjon

 

Sats per år   Ekskl. mva Inkl. mva Fakturering  
Hytterenovasjon        1 724,00          2 155 2 terminer  

Feiegebyr per pipeløp

 

Sats per år - 2018 Eksl. mva  Inkl. mva  Fakturering Merknad
Pipeløp/tilsynsavg. 270,40 338 1 termin (høst) Dekker feiing og tilsyn, besøk hvert 4. år
Feiing 135,20 169   Feiing per pipeløp, tilsyn hvert 4. år
Branntilsyn 135,20 169   Boligtilsyn per bolig/hytte. Besøk hvert 4. år

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig avløpsnett (boliger, hytter)   
  Ekskl. mva Inkl. mva   Merknad
Grunnsats lav            17 500            21 875   Gjelder for enebolig eller hytte uavhengig av størrelse
Grunnsats normal            50 000            62 500   Gjelder for enebolig eller hytte uavhengig av størrelse
         
Grunnsats lav med 50 % rabatt              8 750            10 938   Gjelder for boenhet i flermannsbolig under 100 m2
Grunnsats normal med 50 % rabatt            25 000            31 250   Gjelder for boenhet i flermannsbolig under 100 m2
         
Grunnsats lav med 25 % rabatt            13 125            16 406   Gjelder for boenhet i flermannsbolig over 100 m2
Grunnsats normal med 25 % rabatt            37 500            46 875   Gjelder for boenhet i flermannsbolig over 100 m2
         
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig avløpsnett (næring)      
Det beregnes en grunnsats (lav eller normal) for de første 200 m2. For areal utover dette beregnes 1/2 grunnsats per 200 m2.
Boligareal for hele bygget legges til grunn for arealberegningen.      
         
Lav sats brukes der kommunen ikke har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen. For øvrig brukes normal sats.

 

Avløp i spredt bebyggelse

Tømming en gang per år, om det ikke står noe annet

 

Sats per år - 2018 Ekskl. mva Inkl. mva Fakturering Merknad
Felles slamavskiller 1 972,00 2 465 2 terminer Flere husstander/hytter deler samme slamavskiller
Enkel slamavskiller 2 749,60 3 437 2 terminer Et hus er tilknyttet slamavskilleren
Septik 2.hvert år 1 375,20 1 719 2 terminer Tømming 2. hvert år (WC ikke tilknyttet)
Septik 3.hvert år 916,80 1 146 2 terminer Tømming 3. hvert år (WC ikke tilknyttet)
Tett tank klosettavl 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Ulike typer minirenseanlegg:        
Tømming Biovac 2.hvert år 1 375,20 1 719 2 terminer Tømming 2. hvert år
Tømming Biovac-anlegg 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Tømming Klargester 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Tømming Ecobioanlegg 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Tømming Odin-anlegg 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Tømming Wallax-anlegg 2 749,60 3 437 2 terminer Dekker en tømming per år
Grunngebyr minirenseanlegg 1 195,20 1 494 2 terminer Når flere husstander/hytter deler anlegg betaler hver et stykk grunngebyr
Variabelt gebyr minirenseanlegg 1 555,20 1 944 2 terminer Når flere husstander/hytter deler anlegg deles et stykk variabelt gebyr på antall husstander/hytter
         
Tilsynsgebyr minirenseanlegg     2 terminer Gjelder bare anlegg i Morsa-området
Tilsynsgeb.slamavsk. 892 892 2 terminer Ikke mva på dette (offentlig myndighetsutøvelse)
Tilsynsgeb.avl.anl 367 367 2 terminer Ikke mva på dette (offentlig myndighetsutøvelse)
         
Tilleggstømming slam 1 903 2 360   Ved behov for flere enn 1 tømming per år
         
Levering av eksternt slam per m3 732 908   Når eksterne slamkjørere tømmer slam på Flateby RA
         
Søknad om utslippstillatelse 8 156 8 156   Ikke mva på dette (offentlig myndighetsutøvelse)

 

Enebakk kirkelige fellesråd

Utleie av kirkerom, gravplass med mer

Enebakk kirkelige fellesråd - 2018Sats, kr.
Festeavgift per år 250,-
Utleie av kirken til ideelle lag og foreninger, med vakt 1.500,-
Utleie av kirken til kirkelige og kulturelle aktiviteter godkjent av meninghetsrådet   2.400,- + 10% av bill. inntekter
Urnendsettelse av utensoknsboende
(festeavgift kommer i tillegg)
1.500,-
Kistebegravelse av utensoknsboende 7.600,-
Kirkelig handling (vielse/begravelse/bisettelse) av medlemmer i andre trossamfunn, bosatt i Enebakk, eller utensoknsboende (leie av kirke, organist og kirketjener) 3.500,-
Beplantning og leie av plantekasse 1.150,-
Krans til jul 330,-
Gravstellegat - beplantning og leie av plantekasse 1.200,-
Gravstellegat - uten beplantning, med leie av plantekasse 750,-
Tjeneste på kirkegården (evt. maskinleie i tillegg=timepris x2)
Minstetakst 1 time
450,- pr time
Utleie av Flateby menighetshus uten kjøkken 1.500,-
Utleie av Flateby menighetshus med kjøkken 1.700,-
Kjøp av plantekasse, inkludert nedsetting 1.500,-
Kjøp av plantekasse, inkludert nedsetting, aluminium 1.700,-

 

Natur, areal og byggesak

Tjenester som skal betales etter medgått tid, timesatser

Kontorarbeid 1.220,-
Feltarbeid - Enkeltperson 1.360,-
Feltarbeid - Målelag (utstyr) 2.020,-
Minstegebyr 1 time  

 

Gebyrer for eiendomsopplysninger

Gebyr for prosjekteringspakke pr. eiendom
Forenklet prosjekteringspakke 1.030,-
Prosjekteringspakke 2.840,-
For eiendommer over 10 dekar avtales eget gebyr.

 

Delesaker og grensejusteringer

Dispensasjon (Plan- og bygningsloven §19-1)
For hver sak/hvert forhold som krever dispensasjon: 19.420,-
Delingssøknad (Plan- og bygningsloven §20-1)
Ved søknad om fradeling i regulert område og for innløsning av festetomt, pr. nyopprettet bruksnr.  11.280,-
Ved søknad om fradeling i uregulert område, pr. nyopprettet bruksnr. 15.800,-

Ved fradeling av flere tomter i samme vedtak reduseres gebyret slik:
- For tomt 3 og flere betales 60% av gebyret
- For fradeling av 10 tomter eller flere betales 40% av gebyret

For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves et gebyr som er fastsatt av staten, for tiden på kr. 2.260,- pr. sak.

Arealoverføring (Matrikkelloven § 15 og plan- og bygningsloven § 20-1)
Søknad om arealoverføring 7.340,-
Gebyr for ufullstendige søknader (Plan- og bygningslovens § 21-2
Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad 680,-

 

Oppmålingsarbeider

Kombinert oppmålings- og delingsforretning for nytt registernummer eller oppmålingsforretning over eksisterende registernummer per registernummer
    Pris tomt 3> ved samtidig fradeling
Areal til og med 1 dekar 24.600,- 18.450,-
Areal 1 til 2 dekar 29.080,- 21.800,-
Areal 2 til 5 dekar 36.660,- 25.520,-
Areal 5 til 20 dekar 53.510,- 40.150,-
Areal 20 til 50 dekar 72.160,- 54.120,-
Areal 50 til 100 dekar 96.210,- 75.160,-
Areal over 100 dekar etter medgått tid.
Minstesats:
120.250,- 90.190,-
Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes,
vil gebyret økes med 10%

Kombinert oppmålings- og delingsforretning for tilleggsareal (også grensejustering)
til eksisterende registernummer eller uregistrert samferdselsgrunn

Grensejustering:
Areal til og med 100 m² 7.900,-
Areal i intervallet 101-500 m² 11.280,-
Anleggsareal opp til 1000 m² 11.280,-
Arealoverføring:  
Areal til og med 100m² 10.450,-
Areal 100 til 500m² 16.600,-
Areal 500 til 1000 m² 20.870,-
Areal > 1000 m² gebyrlegges som oppmålingsforretning  

Der hvor tilleggsarealet (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hvert tilleggsareal (arealoverføring) etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning ((pkt. E.1.1, E.1.2, eller E.1.4) inngår i nevnte gebyr. Der grensejusteringen berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt.

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 m 2 for grunneiendom og 1000 m3 for anleggseiendom. En grunneiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

Til og med 2 grensepunkter 10.150,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 4.510,-
Oppmålingsforretning over volum (anleggseiendom)
Hvor er registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter tabellene over.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Inntil tre punktfeste, som ligger på ett registernummer og som blir etablert i samme sak (per punktfeste) 9.420,-
For overskytende punktfeste etablert samtidig på samme eiendom 80% av fullt gebyr
Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider ("kontorforretning")
Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider Gebyrlegges med 65% i henhold til ovestående satser
Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre
Oppgave:  
1 Fremskaffe datagrunnøag 30%
2 Varsling og "bestyrerrolle" 15%
3 Oppmålingstekniske arbeider og beregninger 30%
4 Registerarbeidene (matrikkelføring/underretning) 25%

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %.

Avbrudd i oppmålingsforretningsarbeidet
Ferdig innkalt forretning 50% av oppmålingsgebyr
Ferdig avholdt forretning 75% av oppmålingsgebyr
Når matrikkelføring er utført 100% av oppmålingsgebyr
Klarlegging av eksisterende grense der grensene er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning)
Første punkt/oppstart, 1 stk 4.690,-
Tillegg per punkt utover første punkt 2.350,-
Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt kartforretning.

 

Matrikkelføring m.m.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av ny matrikkelenhet faktureres med 25 % av gebyrsatsene for oppmåling.

Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før oppmålingsforretningen er fullført. Matrikkelloven § 6 andre ledd. Når enheten opprettes må det settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år. Matrikkelforskrift § 25 pkt. 3. Ved endelig oppmåling i terreng kreves de resterende 75 % av gebyrsatsene for oppmåling.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pr. ny registrering i matrikkelen 3.460,-
Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift § 16 pkt.4)
Matrikkelbrev inntil 10 sider 250,-
Matrikkelbrev over 10 sider 490,-
Klarlegging av rettigheter
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

 

Arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

 

Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av  en eiendom
Fast gebyr 9.990,-
Tillegg pr. opprettet seksjon 500,-
Oppmålingsforretning av utomhusareal som inngår i en seksjon (matrikkelforskriften §35)
Gebyrlegges som grensejusteringer.Ved kompliserte saker kan det beregnes gebyr etter medgått tid.

 

Behandling av reguleringsplan m.m.

Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-3, byggesaksforskriftens kap. 2 (større tiltak)

Type tiltak Gebyr
Bolig/fritidsbolig  
Første boenhet 28.030,-
F.o.m. andre boenhet i samme bygg, pr. boenhet  
Tilbygg, påbygg, ombygging  
Garasjeanlegg og frittstående bygg over 70 m2
uten egen boenhet
 
I tillegg kommer et gebyr på kr 25,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 70 m2
Hotell, restaurant, sykehus, sykehjem  
Nybygg  
Ombygging, tilbygg og/eller påbygg  
I tillegg kommer et gebyr på kr 25,- pr m2 for bruksareal over 200m2
   
   
   

 

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2018

Saksnr: 2014/801   Arkivkode: 151                                                                                                                                      

                                                                                                                             

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2018

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 30.10.2017 MED HJEMMEL I:

 

 • Kommunelovens § 13
 • Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 § 33-1
 • Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) §§ 30 og 32 med tilhørende forskrift §§ 16, 17, 18 og 35
 • Lov om eierseksjoner av 20. mars 1997 § 7
 • Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993 § 1, bokstav b, (Forskrift til forvaltningsloven § 27a, gjelder for punkt C.3)
 • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010   

 

 •  
 • REGULATIVET GJELDER FRA DEN 01.01.2018 OG ERSTATTER TIDLIGERE VEDTATTE GEBYRREGULATIV FOR ALLE SØKNADER INNKOMMET ETTER 01.01.2018
 •  

Innhold

 

Innhold........................................................................................................................................................... 1

A     Generelle bestemmelser................................................................................................................... 2

B     Tjenester som skal betales etter medgått tid................................................................................. 3

C     Gebyrer for eiendomsopplysninger.................................................................................................. 3

D     Gebyrer for saksbehandling av delesaker og grensejusteringer etter plan- og bygningsloven (§ 33-1).................................................................................................................................................... 6

E     Gebyrer for oppmålingsarbeider (Matrikkelloven)......................................................................... 7

F      Matrikkelføring m.m.......................................................................................................................... 10

G     Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)................................................................. 10

H     Gebyrer for behandling av reguleringsplaner............................................................................... 11

I       Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1, byggesaksforskriftens kap. 2 (større tiltak)................................................................................. 12

J      Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-2, byggesaksforskriftens kapittel 3 (Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver)............... 13

K     Andre gebyr for behandling/oppfølgning av bygge- og anleggssaker etter plan- og bygningsloven.................................................................................................................................. 14

L      Gebyr for arbeid innenfor vilt og landbruk.................................................................................... 15

 


A  Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Gebyr skal være betalt innen forfallsdato på fakturaen. Gebyret innkreves normalt når vedtak er fattet eller den aktuelle behandlingen er utført, med et visst unntak for reguleringsplaner, se punkt H1

Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.

Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.

Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21. Gebyr for innhenting av opplysninger fra Grunnboken vil også komme i tillegg der dette er nødvendig. Tinglysningsgebyret er pr d.d.kr.525,-(66711) Dokumentasjonsavgift er 2.5% av avgiftsgrunnlaget (66710) Rettsgebyr er pr. d.d. kr. 1.049,-

For søknader som trekkes etter innsendelse skal det betales en %-andel av fullt gebyr etter hvor langt saksbehandlingen har kommet.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

A.3 Betalingstidspunkt

For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og for kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Redusert gebyr

 1. Søknader om utsatte tidsfrister gebyrlegges med 50% av ny søknad dersom annet ikke er spesifisert i gebyrregulativet.
 2. Byggesaksgebyret reduseres med 50% når det gis vedtak om avslag. Det gis ikke reduksjon av dispensasjonsgebyret.
 3. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
 4. Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn kan under samme forutsetninger, eller når særlige grunner tilsier det, og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet.
 5. Det gis 15% avslag i gebyret pr. uke ved oversitting av tidsfrister fra kommunens side, unntatt saker som har dette element i seg ved lov (jfr. pbl § 21-7, 1. ledd og byggesaksforskriften § 7-4).

A.5 Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.

A.6 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet det enkelte år, skal satsene i gebyrregulativet reguleres i samsvar med sist tilgjengelig konsumprisindeks pr 01.01 hvert år.

A.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften § 18 første ledd. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkortning av gebyrsatsene.

I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkortning av gebyrsatsene. Forutsetningen er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

 

 

B       Tjenester som skal betales etter medgått tid

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:  

 

Gebyr

Varenummer

Kontorarbeid

Kr. 1.220,-

66631

Feltarbeid: Enkeltperson

Kr. 1.360,-

66632

Feltarbeid: Målelag (Utstyr)

Kr. 2.020,-

66633

Minstegebyr 1 time

 

 

 

Disse satsene kan også benyttes for utøvelse av offentlig myndighet etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter som ikke omfattes av andre punkter i gebyrregulativet.

 

 

C       Gebyrer for eiendomsopplysninger

C.1 Prosjekteringspakker for plassering av byggetiltak

Prosjekteringspakke er koordinatbestemte og kvalitetssjekkede data for eiendomsgrenser, reguleringslinjer og fastmerker som skal benyttes til prosjektering. I tillegg leveres situasjon og høyde. Prosjekteringspakken leveres digitalt. (Innhold: Sosi/dxf-fil med digitale kartbaser inkl. reg. plan, fastmerker, matrikkelbrev, målebrev, reguleringsbestemmelser, naboliste og situasjonskart.)

 

Forenklet prosjekteringspakke består av situasjonskart (analogt), naboliste og reguleringsbestemmelser.

 

 

Gebyr for prosjekterings-pakke pr. eiendom

Varenummer

Forenklet prosjekteringspakke

1.030,-

66641

Prosjekteringspakke

2.840,-

66642

 

For eiendommer over 10 dekar avtales eget gebyr. (66643)

C.2 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer

For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller” regulert gjerdelinje”) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt E.2. Dette forutsetter at det ikke må avholdes kartforretning over eiendomsgrenser.

 

C.3 Disposisjonsrett til kartdata + mva

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (priskalkulatoren + påslag 33% + mva). (varenr. 66652). Minstesatsen er kr. 1 180,-, + 25 % mva.

 

Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 1 140,- + 25% mva. (Varenr. 66653)

C.4 Formidling av eiendomsinformasjon til avtalepart

Ved formidling av eiendomsinformasjon gebyr pr. eiendom/salgsobjekt:

Standard meglerpakke

Kr 2.700,- + 25% mva

66661

 

Standard meglerpakke inneholder opplysninger om:

- Eiendomsinformasjon

- Målebrev/utskrift eiendomskart

- Grunnkart

- Bygningsdata

- Midl. brukstillatelse/ferdigattest

- Godkjente bygningstegninger (bolig/leilighet)

- Innsendt forslag nye planer

- Gjeldende regulering m/best.

- Tilknyting off. vann og avløp

- Kommunale avgifter

 

C.5 Kopiering/utskrift av kart o.a. dokumenter i storformat + mva

 

Gebyr pr kopi/utskrift

Varenummer

Større enn A3, men mindre enn A0

Kr. 460,-

66712

A0 eller større

Kr. 520,-

66713

 

I tillegg kommer 25 % mva og ekspedisjonsgebyr på kr 1 110,-.

Det gis prisreduksjon på 10% for 10 eller flere like kopier.

 

C.6    Utlevering av situasjonskart

 

Gebyr pr kopi/utskrift

Varenummer

Situasjonskart

Kr. 500,-

66651

 

I tillegg kommer 25 % mva.

Situasjonskart skal benyttes ved alle byggesøknader og ved innmelding av utførte, ikke søknadspliktige bygg og anlegg.


D       Gebyrer for saksbehandling av delesaker og grensejusteringer etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

D.1   Dispensasjon (Plan- og bygningsloven § 19-1)

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. D.2.

 

For hver sak/hvert forhold* som krever dispensasjon:

Kr. 19.420,-

66371

*Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet: sak eller forhold

 

D.2   Delingssøknad (Plan- og bygningsloven § 20-1)

Ved søknad om fradeling i regulert område og for innløsning av festetomt, pr. nyopprettet bruksnr.

Kr. 11.280,-

 

66381

Ved søknad om fradeling i uregulert område, pr. nyopprettet bruksnr.

Kr. 15.800,-

 

66391

 

Ved fradeling av flere tomter i samme vedtak reduseres gebyret slik:

 • For tomt 3 og flere betales 60 % av gebyret (66382 reg. omr.) (66392 ureg. omr.)
 • For fradeling av 10 tomter eller flere betales 40 % av gebyret.

 

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt.D.1.

For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr som er fastsatt av Staten, for tiden på kr 2.260,- pr. sak. (10711)

 

D.3   Søknad om arealoverføring (Matrikkelloven § 15 og plan- og bygningsloven § 20-1)

Søknad om arealoverføring

Kr. 7.340,-

66673

 

I tillegg påløper et gebyr for arbeid med bestyrelse av overdragelsen, avklaring av rettigheter m.m. Etter medgått tid i henhold til pkt. B.

 

D.4   Gebyr for ufullstendige søknader (Plan- og bygningslovens § 21-2)

Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad

Kr. 680,-

66624

 

 

E       Gebyrer for oppmålingsarbeider (Matrikkelloven)

E.1    Oppmålingsforretninger

E.1.1 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for nytt registernummer eller oppmålingsforretning over eksisterende registernummer per registernummer

 

Varenummer tomt 1-2

Pris tomt 3 >

Ved samtidig fradeling

Varenummer tomt 3 >

Areal til og med 1 dekar

Kr. 24.600,-

66401

Kr. 18.450,-

66402

Areal 1 til 2 dekar

Kr. 29.080,-

66411

Kr. 21.800,-

66412

Areal 2 til 5 dekar

Kr. 36.660,-

66421

Kr. 25.520,-

66422

Areal 5 til 20 dekar

Kr. 53.510,-

66431

Kr. 40.150,-

66432

Areal 20 til 50 dekar

Kr. 72.160,-

66434

Kr. 54.120,-

66435

Areal 50 til 100 dekar

Kr. 96.210,-

66436

Kr. 75.160,-

66437

Areal over 100 dekar etter medgått tid. Minstesats

Kr. 120.250,-

66438

Kr. 90.190,-

66439

Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 %.

 

E.1.2 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for tilleggsareal (også grensejustering) til eksisterende registernummer eller uregistrert samferdselsgrunn

Grensejustering

Areal til og med 100 m²

                                  Kr. 7.900,-

66454

Areal i intervallet 101 m² - 500 m²

Kr. 11.280,-

66455

Anleggsareal opp til 1000 m³

Kr. 11.280,-

66456

 

Arealoverføring

Areal til og med 100m2

                                   Kr. 10.450,-

66451

Areal 100 til 500m2

Kr. 16.600,-

66452

Areal 500m2 til 1000 m2

Kr. 20.870,-

66453

Areal > 1000 m²

Gebyrlegges etter E.1.1

 

Der hvor tilleggsarealet (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hvert tilleggsareal (arealoverføring) etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning ((pkt. E.1.1, E.1.2, eller E.1.4) inngår i nevnte gebyr. Der grensejusteringen berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt.

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 m 2 for grunneiendom og 1000 m3 for anleggseiendom. En grunneiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 

E.1.3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt

 • Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt E.1.1

Til og med 2 grensepunkter

Kr. 10.150,-

66511

For overskytende grensepunkter, per punkt

Kr. 4.510,-

66512

E.1.4 Oppmålingsforretning over volum (anleggseiendom)

Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter E.1.1 eller E.1.2.

E.1.5 Oppmålingsforretning over punktfeste

Inntil tre punktfeste, som ligger på ett registernummer og som blir etablert i samme sak (per punktfeste)

Kr. 9.420,-

66521

For overskytende punktfeste etablert samtidig på samme eiendom

Gebyrlegges med 80 % av fullt gebyr

                                                                                                                                   

E.1.6 Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider (” kontorforretning”)

Dersom oppmålingsforretning blir utført uten markarbeider

Gebyrlegges med 65 % i henhold til ovenstående satser

 

E.1.7 Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter E.1.1-E.1.6) etter følgende % satser:

Oppgave

 

1 Fremskaffe datagrunnlag

30 %

2 Varsling og <>

15 %

3 Oppmålingstekniske arbeider og beregninger

30 %

4 Registerarbeidene (matrikkelføring/underretning)

25 %

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %.

E.1.8 Avbrudd i oppmålingsforretningsarbeidet

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales:

Ferdig innkalt forretning

50 % av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning

75 % av oppmålingsgebyr

Når matrikkelføring er utført

100 % av oppmålingsgebyret

 


E.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensene er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning)

 • For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev av tilfredsstillende kvalitet eller reguleringslinjer, er gebyret for:

Første punkt/oppstart, 1 stk

Kr. 4.690,-

66531

Tillegg per punkt utover første punkt

Kr. 2.350,-

66532

 • Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt kartforretning etter punkt E.1.1 eller E.1.3


F       Matrikkelføring m.m.

(Matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16)

 

F.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 

Oppretting av ny matrikkelenhet faktureres med 25 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.

 

Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før oppmålingsforretningen er fullført. Matrikkelloven § 6 andre ledd. Når enheten opprettes må det settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år. Matrikkelforskrift § 25 pkt. 3. Ved endelig oppmåling i terreng kreves de resterende 75 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.

 

F.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Pr. ny registrering i matrikkelen

Kr. 3.460.-

66623

 

F.3 Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift § 16 pkt.4)

Matrikkelbrev inntil 10 sider

Kr. 250.-

66625

Matrikkelbrev over 10 sider

Kr. 490.-

66626

 

Maksimalsats fastsatt av Statens Kartverk.                                                                                                     

F.4 Klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

66631

 

 

G      Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

Fast gebyr

Kr 9.990,-

66621

Tillegg pr. opprettet seksjon

Kr 500,-

66622

 

G.2 Oppmålingsforretning av utomhusareal som inngår i en seksjon (matrikkelforskriften § 35)

          

Gebyrlegges som grensejusteringer i punkt E.1.2.

Ved oppmåling av kompliserte seksjonerings- eller reseksjoneringssaker kan det beregnes gebyr etter punkt B.        


H       Gebyrer for behandling av reguleringsplaner m.m.

H.1 Behandling av reguleringsplan

 

AREAL I M²

0 - 3000

Varenr.

3000 – 6000

Varenr.

6000 – 30000

Varenr.

>30000

Varenr.

 

62.130,-

66681

   103.560,-

66682

   158.710,-

66683

207.120,-

66684

                 

 

For reguleringsplaner over 30 000 m2 betales i tillegg kr 5.400,- pr. 1000 m2. [66684]

Det settes et øvre tak på kr 842.100,- på gebyret for reguleringsplaner, inkl. saksbehandling av planprogram og avklaring av planspørsmål. (Gebyret for konsekvensutredning kommer i tillegg.)

 

For reguleringsplaner som krever konsekvensutredning betales i tillegg 25 % av gebyret for selve reguleringsplanen [66740].

 

25% av det totalet gebyret skal betales senest 1 måned etter oppstartsmøtet, dersom tiltakshaver etter forhåndskonferanse/ oppstartsmøte ønsker å gå videre med planen.

 

H.2 Behandling av mindre vesentlig endring og søknad om forlengelse av gyldighetstid for reguleringsplan

 

Behandling av mindre vesentlig endring av plan - pr. endring                  Kr. 34.570,- (66701)

Behandling av søknad om forlengelse av gyldighetstiden for bygge- og anleggstiltak etter detaljregulering                                                         Kr. 20.730,- (66702)

 

H.3 Behandling av planprogram eller planforespørsel

 

Behandling av planprogram                                                                       Kr. 27.590,- (66703)

Behandling av planforespørsel                                                                    Kr. 27.590,- (66703)

 

H.4 Kommunale planer

 

For kommunale planer (område- og detaljregulering) skal det foretas en overføring fra den enheten/det prosjektet som er ansvarlig for planen til Stab (4000/3010) tilsvarende gebyret for vedkommende plan.

 

H.5 Godkjenning av utbyggingsplan, utomhusplan e.l.   Kr 37.450,- (66696)

 

H.6 Godkjenning av detaljplan/byggeplan for tekniske anlegg (infrastrukturplan)

 

Beregninger av behov og plan for overvannshåndtering og Massedisponeringsplan, for hver plan dersom disse ikke er en del av Utomhusplan /Utbyggingsplan           Kr 10.000,- (66375)

 

Miljøoppfølgingsplan                                                                           Kr 10.000,- (66376)

 

I        Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-3, byggesaksforskriftens kap. 2 (større tiltak)

 

TYPE TILTAK

Gebyr

Varenr.

 

 

Bolig/fritidsbolig

 

 

 

 

Første boenhet

Kr. 31.650,-

66100

 

 

F.o.m. andre boenhet i samme bygg, pr. boenhet

Kr. 16.500,-

66106

 

 

Tilbygg, påbygg og ombygging

Kr.11.010,-

66110

 

 

Garasjeanlegg og frittstående bygg over 70 m2 uten egen boenhet.

I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 70 m2.

Kr.10.350,-

66113

 

 

 

 

Hotell, restaurant, sykehus, sykehjem

 

 

 

 

Nybygg

Kr. 125.210,-

66131

 

 

Ombygging, tilbygg og/eller påbygg

Kr. 104.450,-

66141

 

 

I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2.

 

 

Næringsbygg og bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt ovennevnte type bygg)

Nybygg

Kr. 85.380,-

66101

 

 

Ombygging, tilbygg og/eller påbygg

Kr. 42.640,-

66111

 

 

I tillegg kommer gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2

 

Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst

Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg dersom bygningens totale areal overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)

Kr. 9.020,-

66151

 

 

I tillegg kommer et gebyr på kr 130,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 25,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2

 

Andre tekniske installasjoner i eller på bygg

Kr. 9.530,-

66221

 

 

Gebyr beregnes pr tiltak. Eks: Heis, antenne, antennemaster, pipe, ildsted, brannmur

Igangsettingstillatelse

Kr. 6.720,-

66157

 

 

Riving

Kr. 6.780,-

66241

 

 

Bruksendring uten bygningsmessige tiltak, men som krever ansvarsrett

Kr. 10.630,-

 

66251

 

 

Veianlegg

Kr. 12.760,- 

66231

 

 

Andre tiltak utendørs

Kr. 8.180,- 

66271

 

 

Eksempler: Skilt/reklameinnretninger, støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng, brønn, dam, brygge, molo, massemottak, tekniske installasjoner i grunn o.l.

Større deponier (over 5 dekar)

Kr. 12.500,-

66276

 

 

I tillegg betales kr 1.210,- pr dekar over 5 dekar. Maksimalt kr 30.070,-

------------------------------------------------------------------------------------------------

Det presiseres at massemottak under 5 dekar fortsatt kommer inn under gebyrtypen «Andre tiltak utendørs»  

                       

 

 

J   Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-4, byggesaksforskriftens kapittel 3 (Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver)

                                                                                                                                          

TYPE TILTAK

Gebyr

Varenr.

 

 

Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst, jfr. byggesaksforskriften § 3-2

Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg dersom bygningens totale areal ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)

9.020,-

66331

 

 

I tillegg kommer et gebyr på kr 150,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2

 

Mindre tiltak på bebygd bolig- eller hytteeiendom eiendom, jfr. byggesaksforskriften § 3-1

Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse maks 70 m2.

9.020,-

66361

 

 

 

 

 

 

 

Mindre tiltak på andre typer bebygde eiendommer, jfr. byggesaksforskriften § 3-1

Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse maks 70 m2.,

13.860,-

66363

 

 

 

 

Andre tiltak, jfr. plan- og bygningsloven § 20-2

Andre mindre tiltak

Dette omfatter tilbygg på inntil 15 m2, fasadeendringer som endring av vinduer, en enkeltstående antenne med maks høyde 5,0 m, skilt og reklameinnretninger i h.h.t. byggesaksforskriften § 3-1 punkt d, ikke overbygde terrasser på inntil 30 m2 og mindre støttemur

3.570,-

66351

 

 

Terrasser over 30 m2

6.250,-

66278

 

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innen en bruksenhet, byggesaksforskriften § 3-1 punkt c

6.870,-

66252

 

 

Riving (som kan forestås av tiltakshaver)

4.180,-

66365

 

 

Plassering av midlertidige bygninger, konstruk­sjoner eller anlegg for kortere tidsrom enn 2 år

6.870,-

66341

 

 

           

K   Andre gebyr for behandling/oppfølgning av bygge- og anleggssaker etter plan- og bygningsloven

Gebyr for konkret vurdering av byggesaker som ikke er søknadspliktige

En konkret vurdering av enkle, ikke søknadspliktige tiltak utført av byggesaksbehandler, inkl. situasjonskart, Kr. 2.930,- (Varenummer 66697)

 

TYPE TILTAK

Gebyr

Varenr.

 

Gebyr for tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4

 

Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4, 3. ledd til at bygning plasseres nærmere nabogrense enn fastsatt i § 29-4, første og andre ledd

3.520,-

66368

 

 

 

Behandling av dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens § 19-1

 

Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet; sak eller forhold. Eksempler på avvik fra plan med bestemmelser som krever dispensasjonssøknad: Byggeforbud, plankrav, utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde

19.420,-

66301

 

Redusert dispensasjonsgebyr etter plan- og bygningslovens § 19-1

·          For dispensasjonssøknader fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for tiltak på eksisterende bolig- og hytteeiendommer med unntak for tiltak som etablerer nye boenheter

·          For mindre tiltak som fasadeendringer og tilbygg/påbygg og på inntil 15 m² og terrasser opptil 30m² på fritidseiendommer i LNF-områder

Forutsetningen for redusert dispensasjonsgebyr er at tiltaket ikke krever dispensasjon etter andre paragrafer i kommuneplanbestemmelsene eller fra Markalovens bestemmelser.

9.710,-

66302

 

Redusert dispensasjonsgebyr på 25 %

Beregnet av fullt gebyr ved behandling av dispensasjon for mindre tiltak i strid med byggegrense mot kommunal vei og fylkesvei.

4.860,-

66303

 

 

 

 

 

Forhåndsavklaring av om det kan gis tillatelse til oppføring av kårbolig

8.300,-

66367

 

Tilleggsmeldinger uten arealendringer

2.700,-

66261

 

Tilleggsmeldinger med arealendringer

5.120,-

66262

 

 

 

 

 

 

 

Overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens § 32-8, byggesaksforskriftens kap. 16 Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som reaksjon på en utført ulovlighet.

 

Ilegges av NAB pr. overtredelsesforhold etter forskrift om byggesak av 26.03.2010 §§16-1 og 16-2. Samlet overtred­elsesgebyr for ett tiltak kan ikke overstige kr 400 000,-

1.700,- - 265.990,-

66283

 

  

 

Tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens § 32-5

Tvangsmulkt brukes for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist.

 

Tvangsmulkt i form av dagbøter (pbl § 32-5)

Dagbøter forfaller til betaling hver fjortende dag etter at lovlig vedtak er fattet.

Fastsettes av NAB konkret i hvert tilfelle.

66281

 

Tvangsmulkt som engangsbeløp

Fastsettes av NAB.

Fastsettes av NAB konkret i hvert tilfelle.

66282

 

 

 

Gebyr etter SAK 10 § 6.8

 

Gebyr regnes for hver funksjon pr. foretak

1.360,- 

66291

 

 

 

Gebyr for ufullstendige søknader, jfr. plan- og bygningslovens § 21-2

 

Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad

680,-

66624

 

 

 

Purregebyr

 

 

For ikke overholdt tidsfrist, 1. purring

680,-

66624

For ikke overholdt tidsfrist, 2. purring

1.630,-

66624

  

 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10

 

Midlertidig brukstillatelse

1.770,-

66750

 

Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2

1.770,-

66751

 

Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 3

850,-

66752

 

                                       

 

 

L       Gebyr for arbeid innenfor vilt og landbruk

 

Planleggingstjeneste landbruk

 • Feltarbeid pr. time
 • Kontorarbeid pr time

 

1.530,- + mva

1.220,- + mva

 

10702

10701

Fellingsavgift for elg (den delen som skal betales til Enebakk kommune)

 • Voksent dyr
 • Kalv

 

 

 

540,-

230,-

 

 

 

10204

10205

 

Konsesjonsgebyr     (Statens satser)

5.000,-

10710